Τελευταία Ενημέρωση: 22 Αυγούστου, 2013

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα  Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, έχει δημιουργηθεί για να σας ενημερώσει για τις πρακτικές της Sanofi-Αventis A.E.B.E., η εταιρεία δια της οποίας η Genzyme λειτουργεί στην Ελλάδα (“Genzyme”, “εμείς” ή “εμάς”), αναφορικά με τη συλλογή, χρήση και δημοσιοποίηση Προσωπικών Δεδομένων (ως ορίζονται παρακάτω) μέσω της ιστοσελίδας ms121.gr (η “Ιστοσελίδα”). 

Αν αποφασίσετε να εγγραφείτε στο πρόγραμμα MS One to One θα λάβετε και μια συμπληρωματική δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία εξηγεί τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων που εσείς παρέχετε ως μέρος της εγγραφής σας και συμμετοχής σας σε αυτό το πρόγραμμα.

Με τον όρο “Προσωπικά Δεδομένα” εννοούμε οποιαδήποτε πληροφορία σχετιζόμενη με ένα αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο, ως ορίζεται περαιτέρω στον ΝΟΜΟ 2472/1997 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» και τις τροποποιήσεις αυτού.

Παρακαλούμε όπως βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει ολόκληρη τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, πριν χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα, ή πριν υποβάλλετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Η χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς υπόκειται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και στους Όρους και Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας. 

Μπορεί να αλλάξουμε ή να επικαιροποιήσουμε όλη ή μέρος της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Κατά συνέπεια, παρακαλούμε όπως ελέγχετε αυτή τη Δήλωση Εμπιστευτικότητας τακτικά για επικαιροποιήσεις, ελέγχοντας την ημερομηνία  “Τελευταία Επικαιροποίηση” στην κορυφή αυτής της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 

2. ATLANTIS HEALTHCARE

Έχουμε αναθέσει σε τρίτο μέρος, εξωτερικό πάροχο, την Atlantis Healthcare UK Limited, τη  φιλοξενία της ιστοσελίδας για λογαριασμό μας. Αυτός ο εξωτερικός πάροχος, συμπεριλαμβανομένου και οποιουδήποτε υπεργολάβου με τον οποίο συνεργάζεται, αναφέρεται στο εξής ως “Atlantis Healthcare”. 

3. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ “ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ”

Χρησιμοποιώντας την επιλογή “Επικοινωνήστε μαζί μας” στην Ιστοσελίδα, αποδέχεστε να παρέχετε  στην Atlantis Healthcare” Προσωπικά Δεδομένα (όπως όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση-email). Η Atlantis Healthcare θα χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα μόνο για να επικοινωνήσει μαζί σας και να σας παρέχει τις πληροφορίες που εσείς έχετε ζητήσει. Θα διατηρηθούν μόνο όσο χρειάζεται για τους σκοπούς αυτούς.

4. COOKIES

Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τα επονομαζόμενα “cookies” για τη βελτιστοποίηση της χρήσης της Ιστοσελίδας και για τη βελτίωση των υπηρεσιών προς εσάς. Κάποια cookies καταγράφουν τη διεύθυνση-IP του υπολογιστή σας για την πραγματοποίηση στατιστικών αναλύσεων των αλληλεπιδράσεων του επισκέπτη με την Ιστοσελίδα. Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

5. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, αντίρρησης (διόρθωσης προσωρινής ή μη χρησιμοποίησης, δέσμευσης, διαβίβασης ή διαγραφής)  των Προσωπικών σας Πληροφοριών. Για να μπορείτε να εξασκήσετε τα δικαιώματα σας, ή αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες, σχόλια ή ανησυχίες για αυτήν τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επικοινωνίας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων μέσω e-mail: enquiryuk@atlantishealthcare.com.

6. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Atlantis Healthcare 

Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε όταν επικοινωνείτε με το δικό μας άτομο επικοινωνίας σχετικά με την προστασία δεδομένων (βλέπε παράγραφο 5) θα χρησιμοποιούνται μόνο για την επικοινωνία μαζί σας και για να σας παρασχεθούν οι πληροφορίες που έχετε ζητήσει. Θα διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που κρίνεται απαραίτητο για αυτούς τους σκοπούς. 

Συμφωνείτε ότι μπορεί να μοιραστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα με την Atlantis Healthcare όπου κρίνεται κατάλληλο, για παράδειγμα- όταν η ερώτησή σας απαιτεί παρακολούθηση ή ανάμειξη της Atlantis Healthcare. Κατά τα άλλα, δεν θα μοιραστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα με άλλους, εκτός αν μας έχετε χορηγήσει την άδεια να το κάνουμε, ή αν αυτό απαιτείται από τον ισχύοντα νόμο.