Χρησιμοποιήστε τον κωδικό σας για να περιηγηθείτε στον δικτυακό τόπο

Εάν δεν το έχετε ήδη κάνει, μπορείτε να εγγραφείτε στο πρόγραμμα MS One to One σήμερα, ώστε να επωφεληθείτε από όλες τις υπηρεσίες που προσφέρονται αποκλειστικά για τα μέλη.

Ή...

MS One to One

Το MS One to One, είναι ένα  πρόγραμμα υποστήριξης ασθενών με Πολλαπλή Σκλήρυνση που βρίσκονται υπό θεραπεία με Aubagio® ή Lemtrada®. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αποτελεί ένα σύστημα αναφοράς  στους ασθενείς σας ώστε να έχουν την έγκυρη ενημέρωση  και την υποστήριξη για τη θεραπεία τους.

Επιιπλέον πληροφορίες

Genzyme -Βοηθώντας στην αντιμετώπιση των προκλήσεων στην ΠΣ

Ως χρόνια νόσος, η Πολλαπλή Σκλήρυνση αποτελεί μια πρόκληση τόσο για την ιατρική κοινότητα όσο και για αυτούς που ζουν με την νόσο. Η Genzyme  έχει δεσμευτεί να αναπτύσσει  μοναδικές και καινοτόμες θεραπείες που θα βοηθούν τους ασθενείς με Πολλαπλή Σκλήρυνση να ζουν μια ζωή που δεν θα καθορίζεται από την νόσο τους.

Μάθετε περισσότερα για την Genzyme στην Πολλαπλή Σκλήρυνση